Американско катче

Долгогодишен соработник и партнер на нашето училиште во унапредување на развојот и давање континуирана помош на учениците е „ Американското катче – Битола“.

Нашите ученици го посетуваат Американското катче, ја користат нивната литература, големиот број на книги и списанија кои може да ги употребуваат, но и учествуваат во безброј работилници и активности, и на тој начин тие учат за американската култура и вредности, го усовршуваат англискиот јазик преку дискусии, часови за разговор на англиски јазик и сл.

Со тоа тие ги прошируваат своите знаења и видици, добиваат информации за можноста за студирање во Америка, школарини и размени на ученици, учество на кампуси.

Галерија