Покана за прибирање понуди за автомат за кондиторски производи и автомат за топли напитоци