Ротари и интеракт

Чуството за солидарност и помагање нашите ученици го развиваат преку учество како подмладок во „Интеракт клуб – Битола. Имено овој клуб работои за доброто на заедницата а  нашите ученици дел од овој клуб уште од самите почетоци на неговото постоење, и преку сите активности кои ги спроведуваат заедно со клубот (хуманитарни активности, разубавување на училичниот двор , одбележување на значајни денови, помош на социјално загрозени

семејства и сл.) секогаш  даваат голем придонес за пошироката зедница.

Галерија