Ликовна уметност

Одбележување на ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА.

Ученици од СОУ Гимназија „Јосип Броз-Тито“ Битола под менторство на професорот по ликовна уметност Александар Поповски, изработија виртуелна изложба на креативни ЕКО-цртежи.
Со оваа изложба сакаме да ја зголемиме еколошката свест кај секој граѓанин, особено кај младите, бидејќи немаме резервна планета!
Обврска на сите е грижата за чиста животната средина!

Изложба „Пролетни вибрации“
Изложбата е по повод првиот ден на пролетта. Реализирана е во соработка со училишната библиотека. Во изложбата учествуваа ученици со свои цртежи од I и II година. Отворена е на 22.03.2021.

Ликовни творби
Во склоп на матурските проектни задачи по ликовна уметност, ученичките Марија Нешкоска и Елена Грозданова изработија ликовни творби. Нивните дела се изложени во училишната библиотека.