Go Green

Ученици од нашето училиште во текот на учебната 2019/2020 год. активно учествуваа во проектот на општина Битола со дел од средните училишта од нашиот град и се приклучија на здружението    Go Green која е меѓународна, еколошка организација која овозможува образование за климатски промени и презема акција за нивно ублажување и прилагодување. За таа цел во нашето училиште се формираше „Биди зелен“ клуб со ученици од сите години на образование, кои  учествуваат во сите активности и проекти иницирани од здружението Go Green.