Соопштение за издавање на училишната спортска сала под закуп