Географија

Едукативни географски игри и квизови изработени од професорите по географија

Ученици од 3 год. при гимназијата кои го слушаат изборниот предмет Географија, во рамките на активностите на часовите поврзани со темата Туризам, изработија интерактивна карта на Google Maps преку која ги промовираа туристичките атракции во Македонија.

Изработени видео материјали за реализирани проектни активности по Географија